1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  larıdır. Peygamberimizin diğer sünnetine gelince, bunların dikkatli bir analize ihtiyacı bulunmaktadır. İmam Şafiî bu konuda hiç bir ayırım yapmadan bütün sünnete, kutsallık kazandırmak istemekte ve şöyle demektedir: “Allah, Hz. Peygamberin koyduğu her sünnete uymamızı zorunlu kılmış,.....Allah O’nun sünnetine uyup uymama konusunda insanlar için bir seçenek bırakmamıştır”(37) Bu ifade de geçen sünnet kavramı anlaşıldığı kadarıyla Peygamberimizin içtihadî hükümlerini de kapsamaktadır. Ayet-i Kerimede geçen ‘O kendi arzusu ile konuşmaz’ beyanına gelince bu beyanın Sünneti değil de Kur’an-ı Kerimi ifade ettiği ortadadır.

  d) İslam alimlerinin fıkhın bütün hükümlerine kutsallık kazandıran sözleri de şöyledir:

   “İslamiyet’in bütün dünya ahkamını düzenlediği gözönüne alınırsa;...”(38) ifadesini kullanan Porf. Dr. Salahattin Polat, bununla, İslam alemindeki umumi bir anlayışa işaret etmiştir.

  “Sarih bir nass bulunmayan her yeni olayda Allah’ın hükmünü bilmek gerekir” diyen Ebu Zehra da(39) fıkıh usulü

  alimlerinin görüşlerini yansıtmaktadır. Şatibi de şöyle demektedir: “Müçtehit Allah’ın hükümlerini açıklar”. İmam Şafiî’nin bu konudaki beyanı ise şöyledir : “Allah’ın

  

  37 5/3 “... Bu gün dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâmı seçtim...” Bu ayetin son hukum ayeti olduğu kabul edilmektedir.

  38 Salahattin Polat. Hadis Araştırmaları. Sayfa:113

  39 Ebu Zehra. İslam Hukuk Metodolojisi. Sayfa:67 Prof. Dr. Abdulkadir Şener Tercümesi 99

 


99
Önceki                  Sonraki