1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167    Orhan Naci AK….................|

  d) Hz. Ömer, zekat ayetinde geçen fakirler ve miskinler tabirlerini yorumlayarak, miskinlerden kastın ehli kitabın fakirleri olduğunu ve zekattan bu fakirlere de verilmesi gerektiğini söyledi.

  Fıkıh alimleri, ilk halifelerin ulu’l emr olarak verdikleri hükümler konusunda bunlar dinden değildir, bunlar değişebilir içtihadî hükümlerdir demekten şiddetle kaçınmışlardır. Oysa Peygamberlerden başka hiç beşerin dinî bir kuralı değiştirmek veya yeni bir dinî kural koymak gibi bir yetkisi olamaz. Ulu’l emrin hukuki düzenlemelerini, dinin alanı dışında bir tasarruf olarak düşünmek ve bunlara değişmezlik ve kutsallık atfetmemek, dinin tarifinin gereği olduğu kadar aklımızın da bir icabı olduğu kabul edilmelidir. İlk halifelerin beşeri münasebetler alanında Peygamberimizin sünnetine muhalefet ederek vardığı sonuçları bu açıklamalar ışığında değerlendirmemiz gerekmektedir.

  Yalnız devlet başkanları, din alanında dahi olsa olağanüstü şartlarda geçici olan bazı tedbirler alabilir, zaruret hallerinde dini bazı uygulamaları geçici olarak durdurabilirler. Bu tedbirler hiçbir zaman kalıcı olmamalı ve olağanüstü şartlarla sınırlı olmalıdır. Yol güvenliği olmadığında haccın ertelenmesi, Hz.Ömer’in fakirlik zamanında geçici bir süre için el kesme cezasını uygulamamsı gibi. Yine Hz. Ömer’in Ehli kitaptan olan karıların boşanmasını emretmesi, herhalde bu bağlamda ele alınmalıdır. Yani geçici bir uygulama olarak düşünülmelidir. Çünkü Ehli kitaptan olan kadınlarla evlenmek, Kur’anı Kerimin izin vermesiyledir. Hz. Ömer’in kitaba

  

  121

  

 


121
Önceki                  Sonraki