1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   Değerlendirme ve Öneriler…..|

  Hukuk sahası ile ilgili olarak varılan neticeyi şu cümle ile özetleyebiliriz: Nasların kesin olarak belirlediği bir sahada görüş bildiren din bilginleri, dine uygunluk noktasından, nasların kesin olarak belirlemediği bir sahada görüş bildirenler ise dine aykırı olmamak noktasından hareket edebilirler. Fıkıh bilginleri, nassların düzenleme yapmadığı alanlarda Allah’ın emri nedir gibi bir arayışın içinde olmasaydı, belki de burada söylenenlerin çoğu söylenmemiş olacaktı.

   Eğer fıkıh, Kitap ve Sünnetin belirlediği hukuk sistemi ile sınırlı ise hakkında hiçbir nass bulunmayan hukuk alanına ne ad verilecektir? Son zamanlarda şer’i ve örfi hukuk gibi iki kavramdan bahsedildiyse de Osmanlılar döneminde yanyana giden bu iki hukuk hükümleri Mecelle adı altında bir araya getirilince, hepsine birden kutsallık atfedilmesi cihetine gidilmiştir. Mecelle Komisyonu Başkanı Cevdet Paşanın, Mecelle hakkında: “Bu, beş altı kişi tarafından, Allah’ın koyduğu yüce şeriattan toplanarak alınmıştır”(55) sözleri, bizleri doğrular niteliktedir. Görüldüğü kadarıyla ilk asırlardan bu yana süre gelen zihniyet, yani fıkıh denilen hukuk sisteminin tamamıyla İhahî kaynaklı olduğu görüşü devam etmektedir.

  

  

  

  55 Osman KAŞIKÇI, İslam ve Osmanlı Hukukunda Mecelle 158

 


158
Önceki                  Sonraki