1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  hükümlerin ve hakikatlerin geçerliliği zamanla sınırlı değildir. Bunlar hatasız ve tartışmasız sabit doğrulardır.

  

  Bir şey için bu farzdır, haramdır, günahtır, sevaptır diyorsak neticede, dinle ilgili bir yargıda bulunuyoruz demektir. Allah’ın yapılmasını istediği davranışların karşılığında sevap, yapılmasını istemediği davranışların yapılmasında da günah diye uhrevi bir müeyyide vardır. Allah’ı çok anmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kurban kesmek, sabırlı olmak, günahlarımızdan af dilemek gibi salt dini olan eylemlerde görüldüğü gibi bir dünya kazancı elde etme söz konusu değildir. Bu tür ibadetler ancak Allah için ve Allah istediği için yapılır, neticesinden bir sevap umulur, öteki dünya için bir mükafat beklenir.

  

  Dinin yasakladığı, haram kabul ettiği günah saydığı eylemler de mevcuttur. Kur’an ve Hadislerde zikredilen bu yasaklar da dinin alanı içine girer. İçki içmeyiniz, kumar oynamayınız, Allah’tan başkasına ibadet etmeyiniz, zina etmeyiniz, faiz yemeyiniz, hırsızlık etmeyiniz gibi.

  

  Allah dünyamızı düzenleyen hükümlerde vazetmiştir. Kimlerle evlenmeyeceğimizi, mirası nasıl taksim edeceğimizi, hırsızlık eden ve adam öldüren ve zina edenlerin nasıl cezalandırılacağını da bildirmiştir.

  Allah ana-babaya, akrabaya, komşuya iyi davranmak, sabırlı olmak, sadaka vermek gibi ahlak konularında da öğütlerde bulunmuştur.

  Allah’ın bildirdiklerinin hepsi dindir, kutsaldır ve bizi sonsuza kadar bağlar.

  

  95

  

 


95
Önceki                  Sonraki