1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  IV.BÖLÜM

  SON SÖZLER

  1-Dinle ilgili ilimler alanında yapılması gerekenlerden biri, bu alandaki terimlerin yeniden tarif edilmeleri ve anlamlarının uzlaşarak belirlenmesidir. Mezhepler arasındaki ihtilafları gidermenin temelinde bu alimlerin aynı dili kullanmaları gereği yatmaktadır. Terimlerin yüklendikleri görevler ve bunlara kazandırılan anlamların farklı olması alimler arasındaki ihtilafların temelini oluşturur. İhtilafların başka bir sebebi ise, dinle ilgili hükümleri doğrulama yöntemleri ve bu alanda farklı araçların kullanılmasıdır.

   2- Yapılması gerekenlerden biri de Peygamberimizin sünnetinin yeniden değerlendirilmesi olmalıdır. Dini karakterli bir çağın ve kültürün etkisinde kalan alimlerin, Peygamberimizin her hareketine ve her sözüne dinsel bir anlam yüklemeleri, onun devlet reisi, ve bir beşer olarak gerçekleştirdiği siyasi ve yönetsel eylemleri, dini eylemler olarak algılamaları, dinden olanla olmayan arasında bir karışıklığa sebep olmuş, kutsallık alanı alabildiğine genişlemiştir.

   Hadisleri değerlendirirken, bunların nebevî veya beşeri bir söylem olup olmadıkları üzerinde yeniden dikkatle durmalı ki, dini Allah’a has kılalım ve dinden olanı tamamıyla vahye istinat ettirelim.

  Anlaşıldığı kadarıyla hadislerin güvenirliği, genellikle rivayet yönüyle değerlendirilmiş ve daha çok

  159

  

 


159
Önceki                  Sonraki