1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  oluşacak şartlara göre belirlenmesini insanlara bırakmıştır. Peygamberimizin bu konulardaki uygulamaları da kendi döneminin şartlarını kapsayan en uygun şekiller olarak değerlendirilmelidir.

  Mezheplerin oluştuğu çağlarda, dini karakterli bir dünya görüşünün çerçevelediği bir pencereden bakanların bizim gibi düşünmelerini beklemek doğru olmazdı. Onlar Peygamberimiz(as)in zekat ve diyet konusunda koyduğu ölçüleri, dinin değişmez kuralları olarak algıladılar. Onların bu günün zenginlikleri konusunda da bir ölçü koymaları beklenemezdi.

  Zekat konusunda görüş bildiren ilk fıkıh alimleri, baldan bal, buğdaydan buğday, hurmadan hurma, altından altın, koyundan koyun şeklinde, cinsi cinsine zekat alınabileceğini ileri sürüyorlardı. Toplum hayatında meydana gelen değişmeler ölçüsünde bu görüşlerden vazgeçilmekte olduğunu görüyoruz. Örneğin,. İmam Şafiî, Er Risale adlı eserinde(54) şöyle demektedir: “Bir kimsenin malını harcarsam onun değeri dinar veya dirhem olarak takdir edilir( o günün değişim araçları dinar ve dirhemdi) ve bunlardan birini ödemem gerekir; Çünkü dinar veya dirhem, Müslümanların, diyetler dışında, her malına bedel olabilir.” Görüldüğü gibi İmam Şafiî’ye göre, biz diyetleri ancak deve veya ona denk olan inek, koyun veya elbise ile ödeyebiliriz. Çünkü Peygamberimiz diyetleri deve ile takdir etti ve devenin karşılığını koyun, inek ve elbise olarak gösterdi. Peygam-berimizin bu uygulaması dindir ve değiştirilemez diye düşünülüyordu.

  

  54 Er-Risale. 1533. paragraf. 152

 


152
Önceki                  Sonraki