1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

   Muhaddis ve fakihleri en çok uğraştıran meselelerden biri de hadislerin birbiri ile tearuzu olmuştur. İki haber birbirinin tersini söylüyorsa bu haberlerden birinin nasih ve diğerinin mensuh olduğunu kabul etmek gerekir. Yalnız nesheden haber, mensuh haberden sonra gelmeli ki; biz bu haberlerden birinin nasih ve diğerinin mensuh olduğunu söyleyebilelim. Öncelik ve sonralık münasebeti kurulamayan durumlarda çözüm zorlaş-maktadır. Bir de nesheden haber, fakihe ulaşmamış olabilir. Bu takdirde fakih, fetvasını mensuh olan habere istinat ettirir ki, bu gibi durumlar, mezhepler arasındaki ihtilafların diğer bir kaynağını teşkil eder.

   Mezhepler arasında tartışılan konulara baktığımızda tartışmaların temelinde ya birbirine tearuz eden hadisleri, ya zayıf hadisleri görüyor veya hakkında hiçbir nass bulunmayan konulardan bahsediyoruz.

  Özellikle bir olayın seferde vuku bulmuş olması, Peygamberimize ait olan bir emrin anlamını veya illetini değiştirebilir mi?

  Birbirine tearuz eden haberlerde göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biri de şudur: Hakkında bir emir veya yasak bulunan olay, hazarda veya seferde geçmiş olabilir. Belki de seferi halde yapılmasına izin verilen bir eylem, hazarı olan durumda yasaklanmış veya tersi olmuştur. Emirler ve yasaklar analiz edilirken bu durumun da hesaba katılması gerekir. Allah seferi durumlarda istisnalar getirmiş, orucu tehir etmek, namazı kısaltmak gibi kolaylıklar vazetmiştir. Ayrıca Peygamberimiz ve ashabın muamelatla ilgili uygulamalarında da bu tür örneklere rastlamaktayız: Peygamberimiz(as)ın, savaş için sefere çıkan orduda hırsızlık edenlerin elini kesmemesi, savaş suçu

  

  62

  

 


62
Önceki                  Sonraki