1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  Yukarıdaki kıyas örneğinde gördüğümüz üç kavram, şekillerde birer yuvarlakla gösterilmiştir: Uçucular, kuşlar ve kargalar. Örnek olarak alınan kıyasta ‘Kuşlar uçucudur’ dediğimizde kuş kavramını, zorunlu olarak uçucular kavramı içinde gösteriyoruz. Çünkü uçucular kavramı, kuşlar kavramının bütününü kapsamaktadır. İkinci önermede karga terimi de zorunlu olarak kuş kavramı içinde bir yerde yer alacaktır. Bu durumda, sonucun kaçınılmaz bir şekilde doğru olduğu ortadadır. Yani karga uçucudur. Sağ taraftaki şekilde de bütün C’lerin B olacağı tabiidir.

  

   Şimdi de din sahasından bir örnek alalım ve Peygamberimiz(as)’in “Her sarhoş edici madde haramdır.” Genel hükümden hareketle yukarıdaki örneğe uygun birinci şekil bir kıyas yapalım. Kıyas şöyle olur:

  

  Bütün sarhoş edici maddeler haramdır

   Rakı sarhoş edicidir

   --------------------------------------------------

   O halde rakı haramdır

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Şekilde görüldüğü gibi rakı, haram kavramının dışında bir yerde olamaz. Zorunlu olarak haram kavramının

  

  80

  

 


80
Önceki                  Sonraki