1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  boşama kabul edilmezdi. Oysa Hz Ömer kendince bazı sebeplerle bir defada söylenen üç boşamayı kesin boşama olarak kabul ederek bunu kural haline getirdi ve bu yolla boşanan kadının, tamamen boş olduğunu ve başka bir erkekle evlenmedikçe eski kocasına dönemeyeceğini hükme bağladı.(45) Hz. Ömer’in bu tasarrufuna sahabelerden itiraz edenler olmuşsa da neticede herkes siyasi otoriteye boyun eğmiş ve kural uygulamada kalmıştır. Daha sonra gelen ulema, bu hükmün sünnete aykırı olduğunu iddia etmemiş, aksine onu şeriatın sabit delillerinden biri kabul ederek boşanma ile ilgili sorunlarda bu kuralı fetvalarına temel almışlardır.

  Diğer örneklerin bazıları ise şöyledir:

  b)Resulüllah savaş ganimetlerini taksim ederken, atıyla savaşa katılan gaziye bir hisse, atına iki hisse vermişti. Hz. Ömer’in memuru ata bir hisse verdi de Hz. Ömer bunu kabul ederek onaylamış oldu.

  c)Hz Ömer ganimetten alınan beşte biri, bazen bekarları evlendirmek ve harp masraflarını karşılamak gibi Peygamberimizde örneği görülmeyen sahalara harcadı.

  d) Irak fethedilince fatihler, ırak topraklarının Hayber toprakları gibi kendilerine taksim edilmesini ve bunun Peygamberimizin sünneti olduğunu ileri sürdüler. Hz.Ömer

  

  45 Bu konuda rivayet edilen haber şöyledir: İbni Abbas’a, Resulüllah ve Ebu Bekir zamanında üç talak bir talak değil miydi? diye sorulduğunda, İbni Abbas şöyle cevap verdi. -- Muhakkak böyle idi. Fakat Ömer’in emirliği devri gelip de insanlar çok çok talak yapmaya ve buna sür’at etmeye başladıklarında Ömer onlara bir ceza olmak üzere, üç talakı üç talak sayarak tasdik ve infaz eyledi dedi. Müslim. Talak: 1472 numaralı hadis ve devamı. 119

 


119
Önceki                  Sonraki