1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  Bazıları 765, bazıları ise 9580 rakkamından bahsediyor.(*) İcma’ bilhassa muamelat konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Dini terimlerin anlamları ve nassların yorumu konusundaki uzlaşmalar da icma’ olarak bir hayli yekün tutar.

   İcma’ya dayanan hükümlere aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

   1-Nikahta şahit bulundurmanın dayanağı var mıdır? Kitapta ve Sünnette her hangi bir dayanağını bulamadığımız bu meselenin temellendirilmesi alimlerin ve ümmetin icma’sıyla olmaktadır. Müçtehit imamlar, nikahta şahit bulundurmanın gereği konusunda ittifak etmişlerdir; bu konuda her hangi bir ihtilaf yoktur.

   Nikahta şahit bulundurulmasının gereğine, Peygam-berimiz(as)’in evlilikle ilgili sözlerini ve uygulamalarını analiz ederek de ulaşabiliriz. Şöyle ki, Peygamberimiz(as), gizli nikah olamayacağını belirtmekte, evliliğin ilan edilmesini emretmekte, düğün yemeğini teşvik etmekte, düğün eğlencelerini hoş karşılamaktadır. Evliliğin ilan edilmesi istendiğine göre, buradan hareketle nikahın ilan edilmesinin asgari şartının en az iki kişinin şahitliği olabileceği çıkarılabilir. Bu ise bu konuda yapılmış bir içtihattır. Evlilik de muamelatla ilgili olmakla içtihada açık bir konudur.

  2-Muta nikahı da alimlerin icma’sı ile yasaklanmıştır. Muta nikahının yasaklandığına dair haberlerde başlangıçta birlik yoktu. Bazı rivayetlere göre, gaza için sefere çıkanlar, Peygamberimizin izniyle muta nikahı yapmış ve muta nikahının yasaklandığına dair her hangi bir haber de kendilerine ulaşmamıştır. Bazı rivayetlere göre de

  

  * İslam Fıkıh Ansiklopedisi. Müellifi: Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî. Feza Yayıncılık. İst.1994 65

 


65
Önceki                  Sonraki