1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  olmasa bile zamanla bunların da Kitap ve Sünnet gibi kutsallık kazandığını görüyor, toplumsal şuurda bir ayrıma tabi tutulmadan din gibi algılandıklarına şahit oluyoruz.

  Bizim yapacağımız çalışmanın özünde de İçtihatlarla ulaşılan sonuçların Kitap ve Sünnetle ortaya konan hükümlerle aynı değerde olamayacağının ortaya konulması ve çıkarım yöntemlerinin dine uygunluğu temin edici olup olmadığının sorgulanması olacaktır.

  

  1-DİNÎ TERİMLER, DİNÎ YARGILAR VE DİNÎ KURALLAR ÜZERİNE

  

   “...Namaz müminlerin üzerine vakitleri belli bir farzdır.”(4/103), “Evli kadınlar da size haram kılındı.” (4/24), “Leş, kan, domuz eti, ...size haram kılındı.”(5/3), “Deniz avı yapmak ve yemek size helal kılındı”(5/4), “O gün tartı haktır...”(7/8), “... Yetimlerin mallarını yemek büyük bir günahtır.”(4/2), “Üzerine Allah’ın adı alınmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük bir günahtır.” (6/121), Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir ve netice bakımından daha güzeldir.”(17/35), “...Fitne adam öldürmekten daha kötü-dür.”(2/191), “.....Kibirlenenlerin dönüp gideceği yer ne çirkindir.” (40/76), “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye ettik.”(29/8), “Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlamak için tam iki yıl emzirirler.” (2/233), “Hanım-ların çocukları yoksa, geriye bıraktıklarının yarısı sizindir.” (4/12)

  

  13

  

 


13
Önceki                  Sonraki