1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  3-Hadisleri delil olarak kullanırken dikkat edeceğimiz diğer unsurlar:

  Hadis ilmiyle ilgilenenler, hadisleri çok yönlü olarak ele almış, rivayetin sağlamlığı yanında onların anlamlarını ve amaçlarını da tetkik ederek bizlere yararlı bilgiler bırakmışlardır.

  Bu arada hadislere farklı açılardan da bakılabileceğini düşünerek bir iki noktaya daha işaret etmek istiyorum.

  

  a) Hadiste özel durumları ve amaçları tetkik etmek.

  Örneğin bir yasak konulmuşsa, bu yasak umuma ilan edilmiş midir? Yoksa özel bir durumla mi ilgilidir? Eğer bir

  yasak, o devrin ve belli bir olayın özelliğinden kaynaklanıyor ve alınan tedbir de o devrin ve o olayın kötülüğünü izaleye çalışıyorsa, bu yasağın, bütün zamanları kapsadığını söylemek için acele etmemeliyiz

  Bunun örneğini kılık kıyafet konusundaki yasaklarda görmek mümkündür. Bir kere kılık kıyafet konusu dinden

  sayılacak bir konu değildir. Çünkü Peygamberimiz(as)in kılık kıyafet konusunda verdiği emirler ve yaptığı tavsiyeler, dinle ilgili bir amaç taşımamaktadır. Hatta bunların bir kısmının siyası bir amaç taşıdığını söylememiz daha doğrudur. Örneğin saçı boyamak, sakalı uzatmak, bıyığı kısaltmak gibi. Bu haberlerin bütününe baktığımızda bunların düşmana benze-memek, onların giyimini taklit etmemek, onlara özenmemek temeli üzerine kurulu olduğunu görürüz. Resulüllah, savaş halinde bulunduğu topluluklara veya ideolojik olarak düşman sayılan putperestlere benzemeye yasak koymuş görülüyor. Bu tutum dini bir gereklilik olmadan da günümüzde devam etmektedir. Düşmanlarımıza

  

  57

  

 


57
Önceki                  Sonraki