1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  göre de bu suça iştirak eden berberin bu günahtan nasibini alması tabiidir. Sakal traşı yapan berberin meyhaneciden farkı yoktur. Şarap satan meyhaneci nasıl günah sayılan bir fiil işliyorsa, sakalı traş eden berber de haram sayılan bir işi yapmaktadır. Mezheplerin aralarındaki ihtilafları incelerken öğrendik ki, konuşmacı bu konuda yalnız değildi, ehli sünnetten bazı alimler de bu görüşte idiler,

  Gerçekte şer’i deliller bu şekilde yorumlanabilir mi ve içtihat etme yöntemlerimiz bizi bu tür sonuçlara götürebilir mi?

  Bu bölümde bu sorulara cevap aranacak, önce şer’i deliller üzerinde durulacak ve sonra da bu deliller dayanak yapılarak bunlardan nasıl sonuçlar çıkarıldığı incelenecektir.

  ŞER-İ DELİLER

  

  Bu bölümde dinle ilgili meselelerde bize kaynaklık edecek delillerden bahsedilecektir. Geleneğe göre bunlar şöyle sıralanırlar: Kitap, Sünnet, İcma’, Sahabe Fetvaları, Örf ve Adet.

  A-KİTAP

  

   Şer’i delilerin başında Kur’an-ı Kerim gelmektedir. Buna kısaca Kitap denir. Kur’an-ı Kerim Allah kelâmıdır. Allah, din olarak neyi bildirmek istemişse onun tamamını Kur’an-ı Kerim ile bizlere bildirmiştir; dinimizi tamamlamıştır. İman, ibadet, muamelat, ahlak ve adap konularında Allah’ın Kitabında ne varsa, bütün bunlar dinimizin belirleyici hükümleridir. Bunların hepsi sübutu kat’i delilerdendir. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin pek azı

  

  36

  

 


36
Önceki                  Sonraki