1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  biri kısas ayeti, diğeri ise zina edenlerin evlenmesi ile ilgili ayettir. Bu iki ayetin manaya delaletlerinin tam bir şekilde çözümlenemediğini ve mantıklı bir yorumunun yapılama-dığını düşünüyorum.

  Kısas ayeti şöyledir: “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Öldüren ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme bir rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem verici bir azap vardır.” (2/128), Zina edenlerin evlenmesi ile ilgili ayette de şöyle denmektedir: “Zina eden erkek, ancak zina eden veya putperest bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadın da, ancak zina eden veya putperest olan bir erkekle evlenebilir. Bu, müminlere yasak edilmiştir.” (24/3)

  Kısas ayeti ile ilgili mesele şudur: Hür ile hür, köleye köle ve kadına kadın. Yani hür insan hür bir insanı öldürürse katil öldürülür; Köle köleyi öldürürse katil olan köle öldürülür; kadın kadını öldürürse katil olan kadın öldürülür. Bunlar hakkındaki hüküm açık ve kesindir. Lakin bunun dışındaki şıklarda hükmün nasıl verileceği belli değildir. Diyelim ki, hür olan erkek, bir kadın veya bir köleyi öldürür yahut köle olan kişi, bir hür erkeği veya kadını öldürürse hüküm nasıl olacaktır? Ayet bu konularda açık olmadığından mezheplerin görüşleri de farklı farklıdır. Hanefi Mezhebi imamları bu sınıflar arasında fark gözetmez. Bunlara göre hür olsun köle olsun, kadın olsun erkek olsun kasten bir mümini öldüren kişi öldürülür. Diğer mezheplerde ise farklı görüşler ileri sürülmektedir. Fakat farklı görüş sahiplerinin hiç biri, görüşlerini temellendirecek sağlam delillere sahip

  

  41

  

 


41
Önceki                  Sonraki