1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  kapsamadığını, az bir şey çalanın elinin kesilmeyeceğini yine hala, teyze ve bacının bir nikah altında birleşemeyeceğini ancak Peygamberimiz(as)in sözleri ve uygulamalarından öğreniyoruz.

  

  Peygamberimizin ibadetlerimizi nasıl icra edileceğini göstermesi ve Kur’an ayetlerini tefsir ve tahsis etmesi ile ilgili sünnetinin dinimizin temel delillerinden biri olduğu hususunda hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. Sünnetin delil olması konusundaki ihtilaflar aşağıdaki iki noktada odaklanır:

  Peygamberimizin uygulamalarının tamamı dinden midir?

  Peygamberimizin sünneti olduğu ileri sürülen haberler sağlıklı ve güvenilir bir şekilde Peygamberimize istinat etmekte midir?

  

  1-Peygamberimizin sözleri ve uygulamalarının tamamı dinden midir?

  Biz, bu konuya girmeden önce, dinden olan ve dinle ilgili olan kavramlarına daha önce yaptığımız gibi kısa ve öz bir şekilde temas etmek istiyoruz. Geniş açıklama dinin alanından bahsedeceğimiz ikinci bölümde yapılacaktır.

  

  Kısaca din Allah, peygamberler, öte dünya, cennet, cehennem, melekler, öldükten sonra dirilme gibi iman konuları ile namaz., oruç, hac gibi ibadetleri, mirasın paylaşımı, evlenme ve boşanma gibi beşeri münasebetleri, şarabın yasaklanmasını, iyiliği emretme ve kötülükten sakınma gibi ahlakî olayları kapsamaktadır. Bütün bunlar dinden olan şeylerdir. Diğer yanda hangi hastanın orucunu bozabileceği, namazın kazasının olup olmadığı, köylerde

  

  44

  

 


44
Önceki                  Sonraki