1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  B-AMACA UYGUN DAVRANMA METODUNUN GELİŞTİRİLİP GENELLEŞTİRİLMESİ

  Mesalih’i mürsele veya maslahatlara göre hüküm verme İslam hukukunun içtihat yollarından biridir. Canın,neslin, dinin, malın ve aklın muhafazası; kötülük yollarının kapatılması gibi amaçlara uygun hüküm verilebilmektedir. Bu yöntem, kullanıldığı dönemin sosyal yapısına ve geleneklerine uygun olarak işletilmiştir.

  Günümüzde biraz daha farklı bir tavırla dinimizin ve Kur’an-ı Kerimin amaçladığı genel hedefler ve değişiklikler üzerinde düşünebilir, köleliğin kaldırılması, kadınların siyasi, ilmi ve ekonomik etkinliğinin artırılması, alım-satımda belirsizliğin giderilmesi, çok kadınla evliliğin sınırlan-dırılması, emeğin istismar edilmemesi gibi amaçlardan bahsedebiliriz. Bu hedefleri gerçekleştirdiğimiz ölçüde Allah’ın razı olacağı şeyleri yaptığımıza da inanabiliriz.

  Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetinin, kesin olarak kurallaştırmadığı, fakat teşvik ettiği bazı meselelerde uygun tavrın benimsenemediğini, halkın eğilimleri ve sosyal çevrenin etkisiyle tutucu ve yasakçı bir tavrın benimsendiğini görüyoruz.

  Konuyu daha iyi izah edebileceğine inandığımız aşağıdaki örneklere bir göz atalım:

  1-İslam dini köleliği kaldırmadı ama, köleliğin kaldırılmasına yönelik bazı uygulamalar başlattı. Köle azat etmeyi her vesile ile teşvik etti ve köleyi hürriyetine kavuşturmayı en büyük sevaplardan biri saydı. Kölelik kalktığı zaman da hiçbir Müslüman, bu dine uygun değildir

  ..

  144

  

 


144
Önceki                  Sonraki