1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  olması da gerekmiyor. Ama aşağıda ele alacağımız icma’ örnekleri ise ibadetle ilgili ve doğrudan dinle ilgili olma durumunda.

  4-Sigara içmek orucu bozar mı sorusu, dinle ilgili olması gereken ilginç bir soru.

   Peygamberimiz zamanında sigara içmek gibi bir alışkanlık bulunmadığından, bu konuda Peygamberimiz (as)den bize ulaşan bir hadis, bir haber söz konusu olamaz; kıyas yapabileceğimiz başka bir örnek de yok. Ama bütün İslam alimleri ve İslam ümmeti ihtilafsız olarak sigara içmenin orucu bozduğunda ittifak etmişlerdir.

  

  5-Alimlerin icma’sına başka bir misal de İmam Malik’in Muvatta isimli eserinden alınmıştır. Misal şöyledir: “İlim ehlinden hiç birinin veled-i zina ve annesinin cenaze namazının kılınamayacağına dair bir şey söylediklerine şahit olmadım.”(21) Görüldüğü kadarıyla İmam Malik, veled-i zina ve annesinin namazının kılınamayacağına dair her hangi bir ihtilafa rastlamamış olmayı, muhtemelen kendisine tevdi edilen bir sorunun cevabı olarak ifade etmektedir. İhtilafsız olan bu uygulama bir icma’dır.

   6- Aşağıdaki örneğin de icma’ya güzel bir örnek olabileceğini düşünüyorum. Namaz, bütün Müslümanlar tarafından Arapça dua ve ayetlerle eda edilmektedir. Kitap ve

  Sünnette, namaz dualarının Arapça okunacağına dair bir emir veya bir delil bulunmamaktadır. O halde namazda duaların anadilde değil de Arapça okunması süregelen bu uygulamaya dayanır, yani ümmetin icma’sına.

  Bir asırda yaşayan fıkıh alimlerinin bir meselede ittifak etmelerine icma’ diyoruz. Lakin bu ittifak, bu

  

  21 Muvatta: Cenazeler Kitabı: 26. Hadis. Beyan Yayınları Türkçe Çevirisi. 67

 


67
Önceki                  Sonraki