1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  Her konuda kıyas yoluyla da olsa tabi olacağımız nasslar bulunmamaktadır. Ayrıca hükümlerimizde illa da bir nassa veya sahabe fetvası gibi bir habere istinat etmek gibi mecburiyet, bizi, başka tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Bu durumda ya sübutu zayıf haberlere baş vuruyor veya zayıf illetlere dayalı olarak kıyas yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Veya istihsan gibi başka yöntemlere baş vurmak gerekiyor.

   İstihsanın kullanıldığı alanlardan biri hangi suların temiz olduğu ile kuyuların nasıl temizleneceği meselesidir. Müçtehitler bir meselenin çözümünü önce Kitap ve Sünnete arıyorlar; Kitap ve Sünnette bir hüküm bulurlarsa onunla hükmediyor, eğer Kitap ve Sünnette bu konuda bir hüküm bulunamazsa, icma, sahabe fetvası veya kıyasa baş vuruyorlar. Hanefi Mezhebinin önderlerine göre kıyas yoluyla elde edeceğimiz çözüm bizi tatmin etmiyorsa, o zaman aklımızı kullanarak en uygun olan çözümü araştırıyoruz. Buna da istihsan deniyor.

   Hanefilere göre, suyu pis olan bir kuyu -o zaman başka yöntemler olmadığı için- bu kuyudan kova ile yeteri kadar su çekmekle temizlenir. Biz kuyudan su çektikçe yerine taze ve temiz sular gelir ve kuyunun büyüklüğüne göre yeteri kadar su çekince de kuyu temizlenmiş olur. Kova pis kuyuya ilk dalışta pisleneceğinden, pis bir kova ile kuyunun temizlenmesi kıyasa aykırı ise de burada yapılan işin kolaylığı kıyası terk etmeyi gerektirir.

   İstihsan, Hanefi mezhebince çokça kullanılmış bir içtihat etme yöntemidir. Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak daha uygun çözümün görüldüğü yerlerde, yerine göre, nassı tahsis etmek, umumi bir kaideyi veya kıyası terk etmektir.(30)

  

  30 İslam Ansiklopedisi, istihsan maddesi. 86

 


86
Önceki                  Sonraki