1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  getiremeyeceğini helal ve haram tesis edemeyeceğini iddia etmiştir. Fakat bazı durumlarda bu görüşüne bizzat kendisi muhalefet etmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki iki örneğe bakmak faydalı olacaktır:

  a)( Oruçlu kimse unutarak yiyip içerse orucu bozulmaz) hadisi, sadece Peygamberimizin ashabından Ebu Hureyre tarafından rivayet edilmiş ve bu nedenle haber-i vahittir.(18) Usul-u fıkıhçıların ittifakıyla, sübut bakımından zan ifade etmektedir. Ebu Hanife’nin bu haberle amel ettiği, nassa dayalı umumi bir kaideyi bununla tahsis ettiği görülmektedir.

  Oruçlu iken yiyip içenin orucunun bozulacağı Kitap nassına dayalı umumi kaidedir. Peygamberimiz(as), Ebu Hureyre hadisi ile, bu umumi kaideye bir istisna getirmiş, unutarak yiyip içenin orucunun bozulmayacağını söylemiştir. Peygamberimizin Kitap nassını tahsis etmeye, uygulama alanını sınırlandırmaya yetkisi olduğu her vesile ile vurgulanmış ve bu konu örnekler verilerek yukarıda açıklanmıştı. Nitekim, çalınan malın miktarı az ise el kesme cezasını tatbik etmediği bilinmektedir. Burada ihtilaf konusu olan şey, yetki meselesi değildir, rivayet edilen hadisin Peygamberimiz tarafından söylenip söylenmediği meselesidir. Ebu Hanife, bu konuda sadece Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadise istinat ediyor ve unutarak yiyip içen oruçlunun, orucunun bozulmayacağına hükmediyor. Oysa Ebu Hureyre’den rivayet edilen bu hadisin Peygamberimize

  

  18 Ebu Hureyre’den rivayet edilen bu hadisin Müslim’deki metni şöyledir: “Kim oruçlu iken unutup yer içerse orucunu (bozmayıp) tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirmiş, içirmiştir. Müslim. Mehmet Sofuoğlu tecümesi. Hadis No: 1155 54

 


54
Önceki                  Sonraki