1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  kimselere tatbik edip etmeyeceklerini aralarında tartışıyorlar. Çünkü hırsız, kelimesi bu yönüyle belirsizlik göstermektedir.

  Bildirişmede çok anlamlılık, duygusallık ve belirsizlik gibi dilin kusurlarından sakınmak ve karşı-mızdakinin eksiksiz anlamasını sağlamak istiyorsak, bildirişmenin aksadığı her sahada terimleri yeniden tarif etmek, zihnimizde tasavvur ettiğimiz şeyin anlamını ve kapsamını göstermek zorundayız.

  

  3-BAZI DİNî TERİMLERİN İRDELENMESİ (Ef’ali Mükellefin)

  

   Müslümanların muhatap oldukları dinî emir ve yasakları, bunlara uyulmasının zorunlu olup olmadığı noktasından kısımlara ayırıyoruz. Bu husus yükümlü olduğumuz fiillerin farz, vacip, sünnet, haram, mekruh gibi kavramlar altında toplanmasını ifade ediyor.

  

  Bizim burada, bu terimleri ele alıp bunların üzerine duruşumuzun nedeni, bunların anlamlarının ne olduğunu açıklamak, bunları tarif etmek ve bunlara yeni anlamlar kazandırmak değildir. Bizim amacımız, mezheplerin bütünü ele alındığında bu kavramlarda belirsizliklerin olduğunu, içlerini doldurmada sıkıntıların yaşandığını, mezhepler arasındaki ihtilafların çoğunun bunların anlamları üzerinde tam bir uzlaşmanın olmamasından kaynaklandığını vurgulamaktır. Belirsizlik, ihtilafların başlıca sebeplerinden biridir. Terimlerin belirsizliğinin giderilmesi üzerindeki çalışmalar sadece buradaki terimlerle sınırlı kalmamalı; sevap, günah, günah-ı kebair, mendub, dini hüküm, rüşt çağı, şeriat gibi daha yüzlerce terimin üzerinde durulmalıdır.

  

  19

  

 


19
Önceki                  Sonraki