1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   Değerlendirme ve Öneriler… |

  tarafından, ‘boşanmanın Allah’ın sevmediği şeylerden olduğu’ ( Muvata. Talak Kitabı 31. haber) belirtilmiş olmasına rağmen, bu konuda da hiçbir sınırlayıcı tedbir alınmadı. Kötülüğe götüren yolları kapamak ilkesi, her yerde dinin amacına uygun kullanılmıyordu.

  Kitap ve sünnete göre karısını boşayan erkeğin, bekleme süresi içinde hiçbir muameleye, yeni bir akite ve nikaha baş vurmaksızın karısına dönebileceği ifade edilmesine ve boşanmanın hoş görülmediğinin belirtilmesine rağmen Hz. Ömer’in bir defada söylenen üç talakı, tam boşanma sebebi sayması, aslında kadınların lehine olmamıştır. Boşanmanın ne zaman kadının lehine olacağı ayrı bir konudur.

  Peygamberimiz(as), kızları Hz. Fatıma ve Hz.Zeyneb’i evlendirirken üzerlerine kuma getirilmemesini damatlarına şart koşmuş olmakla evlenme aktı yapılırken böyle bir şartın koşulabileceğini göstermiş oluyordu.(*) Eğer bu durum kadınlar lehine düşünülseydi, Peygamberimizin kendi kızları için koydukları bu şart, genelleştirilir; evlenme aktinin ihtiyarı şartlarından biri haline getirilebilirdi. Gelişme bu istikamette olmamış, üstelik bu hadisler, hadis kitaplarının nikâh bölümlerinde değil de sahabelerin faziletleri bölümlerinde yer almıştır.

  3-Peygamberimizin sahih hadislerine istinaden biliyoruz ki, Peygamberimiz(as) çoklarının anladığı anlamda kana kan, dişe diş biçiminde bir kısas uygulamamıştır.

  

  * Sahih- Buharı Muhtasarı. Hüner Yayınları. 1537-1538 numaralı hadisler. 146

 


146
Önceki                  Sonraki