1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  istemiş, Hz.Ayşe de bu örtüyü kaldırarak bundan Peygam-berimizin yaslanacağı şekilde iki koltukaltı minderi yaptır-

  mıştı. Bu olayın Sahih-i Müslimde az veya çok, farklı anlamları olan değişik versiyonları mevcuttur. Bu hadisi rivayet edenlerden bazıları, canlıları tasvir etmenin en ağır cezayı gerektirdiğini söyleyerek resim yapmanın yasaklandığına bir delil olarak sunmaktadır.

  Hz.Ayşe’den rivayet edilen bu haberin muhtelif varyantları şöyledir:

  1-“Kapının üzerine astığım, kendisinde kanatlı at resimleri bulunan bir örtü edinmiştim. Resulüllah çıkarmamı emretti ben de çıkardım.”

  2-Hz.Peygamber bir rafa doğru namaz kılardı. Hz. Ayşe üzerinde tasvirler bulunan bir örtü ile bu rafı örtünce, Peygamberimiz(as) “O perdeyi benden geri al” buyurdu. Sonra ben, ondan iki yastık yaptım.

  3-Peygamberimiz, Hz. Ayşe’nin astığı tasvirli perdeyi söktü. Hz.Ayşe ondan iki yastık yaptı. Peygamberimiz o iki yastığa dayanıp oturdu.

  4-Peygamberimiz kilere astığım tasvirli örtüyü yırttı. “Allah katında insanların en şedit azaplısı Allah’ın yaratmasına benzetmeye çalışan kimsedir.” dedi. Sonra ondan iki tane yastık yaptık.

  5-Tasvirli iki yastık satın almıştım. Seferden dönen Resulullah bunu gördü; hoşnutsuzluk gösterdi, içeri girmedi.

   “Bu süretlerin sahipleri mutlaka azap olunur. Bunları diriltin denilir.” “İçinde suretler bulunan eve melekler girmez.” buyurdu.

  6- Resulüllah “İçinde suret ve köpek bulunan eve melekler girmez.” dedi.

  Bu hadisin farklı rivayet kanallarınca farklı bir şekilde

  

  59

  

 


59
Önceki                  Sonraki