1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  sonuçlara varmak mümkün görülüyor.Bu farklı sonuçların hiç biri değişmez dini kurallar olma iddiasında olamaz. Bunlar sadece birer yorum olma durumundadır.

  

  C-YASA KOYUCU BİR MECLİSİN ANLAMI

  Amerikan işgalinden sonra Irakta oluşturulmaya çalışılan yeni anayasa çalışmalarında şöyle bir maddeden bahsedilir oldu: “Kanunlar, anayasaya ve İslam’ın esaslarına aykırı olamaz.” Bu madde, Irak’ın dini çevrelerince kabul edilmek istenmedi. Çünkü bunlara göre, yasaların İslam’ın temel ilkelerine aykırı değil aynı zaman da uygun olması da gerekiyordu. Ayrıca dinden olanla olmayanı ayırt etmeden bu konuda vuku bulacak ihtilafları azaltmak da mümkün değildi.

  İslam alimleri, devletin sadece uygulama ve yargılama görevi olabileceğini teşri yani yasama görevi olamayacağını ileri sürerler. Devlete teşri görevi verilmemiştir diyenlerin dayanağı, yukarıda çeşitli vesilelerle söylendiği gibi “Hüküm ancak Allah’ındır”6/5 diyen Ayet-i Kerimedir. Bunlara göre buradaki hükümden maksat kanun koymadır. Kanun koyma hakkı yalnızca Allah’a ait olursa bir kimse veya kurumun kanun koyucu olması, kendisini İlah yerine koyması olur ki bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Oysa bu Ayet-i Kerimenin bütününü ele aldığımızda, buradaki ‘hüküm’ sözcüğünün kanun koyma anlamına gelmediği, kıyametin kopmasıyla ilgili kararın Allah’a ait olduğu anlamını taşıdığı açıkça görülecektir. İnsan aklının yorumlarına baş vurulduğu

  ..

  148

  

 


148
Önceki                  Sonraki