1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  değildir. Yukarıda söylendiği gibi mekruh denilen yasaklar, helâlden harama doğru derece derece yükselmekte ve harama en yakın olan mekruh fiile, tahrimen mekruh denilmektedir.

   Hanefi fıkıh alimleri, tahrimen mekruh kavramı ile haram kavramını birlikte ele alıp, sübutu ve delaleti kat’i bir

  delille sabit olan bir yasağa haram, zannî bir delile istinat eden yasağa ise tahrimen mekruh diyorlar. Bu nedenle zanni bir delile dayandığı için erkeklerin ipek elbise giymelerini ve Müslümanların altın ve gümüş kaplardan yemek yemelerini tahrimen mekruh sayıyorlar. Buradaki delilin zannî olmasının nedeni, bu konuda rivayet edilen hadislerin mütevatir derecesinde olmayıp, haber-i vahit seviyesine kalmış olmasıdır. Diğer mezhepler, haber-i vahit gibi sübutu-u zannî bir delile dayandırılmış olsa bile, bu tür yasaklara haram demeyi uygun buluyorlar.

   Bir çok mekruh fiilin içtihatlara göre şekillendiğini ve zamanla çoğaldığını görüyoruz. Örneğin Hambelilere göre, hamam çalıştıranın ve berberin kazancı mekruhtur. Bunlar bu sonuca kıyas yoluyla varıyorlar.

   İbadetler konusunda bir şey söyleyecek olanın mutlaka Peygamberimizden bir habere dayanması gerektiği halde, böyle yapmayarak kendi içtihatlarına göre ibadetler hakkında mekruh icat edenlere de rastlanılmaktadır. Örneğin bazı mezheplere göre aşağıdaki fiiller mekruhtur. Bu konuda daha tafsılatlı bilgi için İslam Fıkıh Ansiklopedisinin ilgili bölümlerine bakılabilir.

  Köylünün şehirliye imameti mekruhtur.

  Kadınların cemaatle namaz kılmaları mekruhtur.

  İmamın cübbesiz olarak cemaate namaz kıldırması mekruhtur.

  

  32

  

 


32
Önceki                  Sonraki