1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  diyerek itirazda bulunmadı. Dinimizin sevap saydığı ve teşvik ettiği bir istikamette bir dünya görüşü oluşturmak, nassları bu istikamette yorumlamak varken, maalesef dinimizin hedeflediği sonucu elde etmekte çokça geç kalındı ve bu konuda İslam aleminin fazla bir hizmeti olmadı.

  2- Geçmişten günümüze, kadınlara daha çok hak tanınabilirdi. Çünkü İslam dini, kadınların cemiyetteki statüsü ve kadınların haklarını korumada Cahiliye devrinden daha ileri adımlar atmıştı: Çok kadınla evliliği sınırlamış ve hatta tek kadınla evliliği teşvik etmişti; evlenme boşanmada kadınların haksızlığa uğramaması için esaslar koymuş, mirasta da onlar lehinde iyileştirmelerde bulunmuştu. O halde kadın hakları konusunda yapılacak iyileştirmeler, Allah’ın riza’sına, Kitap ve Sünnetin amaçladığı şeye daha uygun düşerdi.

  Peygamberimiz(as) kadınların camiye gelmelerine hiçbir yasak koymamış, bilhassa onları cemaate katılmaya teşvik etmişti. Peygamberimiz döneminde kadınlar beş vakit camiye gelebilir, Cuma namazı, bayram namazı ve cenaze namazlarına katılırdı. Sonra ne oldu bilinmez; kadınların camiye gelmelerine Cuma ve bayram namazlarına katılmalarının gerekli olmadığına karar verildi. Hatta fitneye sebep olur görüşüyle bu konuda yasaklar da kondu. Neticede camiler erkeklere göre düzenlendi, kadınların camilerde abdest alacakları ve ibadetlerini rahatça icra edebilecekleri ortamlar düşünülmedi.

  Hiçbir yasak olmadığı halde kadınlara, evlenmede ve boşanmada erkeklere denk haklar verilmesi konusunda kadınlar lehine hiçbir ileri adım atılmadı. Peygamberimiz

  145

  

 


145
Önceki                  Sonraki