1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  

  

  II. BÖLÜM

  

   DİNİN ALANI ÜZERİNE

  

   Dinden olanın sınırları konusunda, doğru bir cevap arayanlar için öncelikle birinci bölümde yapıldığı gibi, çıkarım yöntemlerinin, dinî meselelerin çözümü için uygun ve yeterli olup olmadıkları sorusunu ele almaları, daha sonra da ‘dinden olan’ ve ‘dinî olan’ sözcüklerinin anlamlarını açıklamaları gerekir.

   Bu bölümde dinin, fıkhın bütün konularını kapsamadığı veya dinden kabul edilen fıkıh mevzuatının çoğunlukla dinden olanın özelliklerini taşımadığı ve dinin alanının, sanılandan çok daha sınırlı olduğu tezi üzerinde durulacaktır.

  

  1-DİNDEN OLANIN TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER

  

  Kur’an-ı Kerim nelere inanacağımızı belirtmiş, nasıl ibadet edeceğimizi işaret etmiş, bazı yasaklar koymuş,helal ve haramı göstermiş, beşeri münasebetler sahasında bazı düzenlemeler yapmış ve bizlere öğütlerde bulunmuştur. Din, başta sıfatları Kur’an-ı Kerimde bildirilen Allah’a, öldükten sonra dirilmeye, hesaba çekilmeye, cennet ve cehennem gibi Allah’ın bize bildirdiği gayb alemine inanmamızı ister. İnanılması gereken şeylerden sonra din; namaz, oruç ve hac gibi yöntemlerle Allah’a nasıl kulluk edeceğimizi gösterir. Sonra da Allah’ın Kitabında bize buyurduğu hareket tarzları

  

  93

  

 


93
Önceki                  Sonraki