1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  çıktığını tespit ediyor. O, taraflar arasında çekişme sebebi olabilecek yeni durumlara bakarak selem suretiyle yapılacak alım satım akdinde yeni şartların ilave edilmesini öneriyor; akidde ve teslim edilecek malda:

  1-Cinsin, 2-Nevi muhtelif olanlarda nevin, 3- Miktarın, 4- Vasfın, 5- Müddetin, 6- Teslim edilecek yerin tayin edilmesi gerektiğini söylüyor.(3)

  Ebu Hanife’nin selem akdine ilave ettiği dört şartın dindeki yeri nedir? Üstelik selem akdini niza’dan salim kılmak için, malın garanti belgesinin bulunması, laboratuar tahlillerinin standartlara uygun olması gibi yeni şartlar da düşünülebilir.

  

  Şimdi bizim burada önerdiğimiz şartlarla, Ebu Hanife ve Peygamberimizin selem akdi için koyduğu şartların, İslam dini karşısındaki durumu nedir? Bunların fıkıhtaki konumunu belirleyecek bir kıstas var mıdır? Bunlar dinden midir? Dine uygun hükümler midir? Yoksa dine aykırı olmayan hükümler mi?(4)

  Şimdi de başka bir örneği inceleyelim (Örnek: 3)

  Cuma namazı kılmak Allah’ın kitabında emredilmiş bir ibadettir. Bu ibadetin nasıl yapılacağını da Peygam-berimiz (as) bizlere göstermiştir. Peygamberimiz, Cuma namazını iki rekat kılmış, Cuma namazı için toplanan Müslümanlara hutbe okumuş, kadınlara ve kölelere cuma

  

  3 Prof. Ebu Zehra’nın Ebu Hanife adlı eseri. Çeviren: Osman Keskioğlu. Üçdal Neşriyat. İst-1966

  4 Bu kitapta dinden olan ve dinden olmayan tabirleri çokca kullanılacaktır. Dinden olandan ne anlamamız konusundaki görüşlerimiz, bu kitabın ikinci bölümünün baş tarafında açıklanmıştır. Dinden olan, vahye ile ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle kaim olan hükümlerdir ki, kutsal ve değişmez bir özelliğe sahiptirler. 9

 


9
Önceki                  Sonraki