1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  açıklamaya ve yoruma muhtaçtır. Kapalı ve mücmel olanlar Allah’ın elçisi Hz. Muhammed tarafından açıklanmıştır. Kur’an-ı Kerimin ayetleri ve kavramları, has olsun veya âm olsun, nasıh veya mensuh olsun bu gün itibariyle, bütün bunlar gerek müfessirler ve gerekse fıkıh bilginleri tarafından dirayetle ortaya konmuştur. Diğer yanda Kur’an-ı Kerimdeki terimlerin anlamı, delaleti ve işareti konularında yeni yorumlar yapılmaya devam edilmektedir. Allah’ın Kitabı söz konusu olduğunda, ihtilaflar ve tartışmaların sona erdiği görülür.

   Allah, insanın bilme yetileri ile bilinemeyecek şeylerden nelere inanacağımızı, hangi ibadetleri yapacağımızı, haram ve helal olan yiyecek ve fiilleri, günah, sevap ve yasakların bir kısmını bizlere bildirmiştir. Allah dinin alanını belirlemiş, dinimizi kemale erdirmiştir.(12) Kur’an-ı Kerimin emirleri, yasakları ve getirdiği düzenleyici kuralların hepsi dindir. Dinden olan şeyler vahy kaynaklıdır, dokunulmazlık ve değişmezlik özelliğine sahiptir.

  

  Peygamberimiz(as) kendisine verilen hikmet yetisi ve peygamberlik yetkisi ile Kur’an-ı Kerim hükümlerini tatbik ederek onlardan ne anlamamız gerektiğini bize bildirmiş, mücmel olan ayetlerin açıklamasını yapmış ve umum olanı, gerektiğinde tahsis etmiştir. Bilindiği gibi namaz, hac, ve zekat gibi ibadetler Kur’an-ı Kerimde kısa ve öz olarak emredilmiştir. Bunlara mücmel ayetler denir. Peygam-berimiz(as) bu mücmel ayetleri nasıl uygulayacağımızı, yani namazı nasıl kılacağımızı, haccı nasıl yerine getirece-

  

  12 Maide/3 Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim, Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim. 37

 


37
Önceki                  Sonraki