1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  imamlarına göre, ezan ve kamet Peygamberimizin sünneti veya sünne-i müekkede olan bir ibadettir. Bu onların sünnet terimine verdikleri anlama göre değişir. Ezan okumak, farzın tarifinde ifadesini bulan kat’i bir delil ile sabit olmasına ve İslam cemaati olmanın bir işareti sayılmasına rağmen, Hanefilerce farz veya vacip fiillerden sayılmaması, yadırga-nacak bir durumdur. Delilin sübutu ve manaya delaleti ile sabittir ki, ezan, Peygamberimiz(as) zamanından beri her namaz vaktinde okunmaktadır. Bazı bilginler, mescitlerde ezan okumaya Sünnet-i Hüda diyorlar. Hanbeli Mezhebinin bu konudaki tespiti daha isabetli görülmektedir.

  

  Peygamberimiz(as) in çokça devam ettiği ve ara sıra terk ettiği ibadet şekilleri de vardır. Bunlar tarifin bu bölümüyle örtüşmektedir. Örneğin namaz kılarken namazın sünnetleri diye nitelenen hareketler, abdest alırken Peygamberimiz (as)in abdestin farzları dışında yaptığı ilaveler bunlardandır. Her halde Peygamberimiz abdest alırken kollarını ve yüzünü her defasında olmasa bile çoğunlukla üçer kere yıkamış, tekbir alırken ellerini yukarı kaldırmış, çoğu kez de namazın ahirinde tahiyyatü veya buna benzer bir dua okumuştur.

   Sünnet ibadetlerin bir özelliği de şudur: Peygam-berimiz(as) bir ibadeti uygun görüp teşvik etmiş, fakat, umuma emretmemiştir. Zekat dışında ayrıca sadaka verilmesi, kadın olsun erkek olsun Müslümanların mescide ve cemaata gelmeye teşvik edilmeleri gibi.

  Sünnet teriminin peygamberimizin ibadetle ilgili olmayan davranışlarına da teşmil edilmeleri, fazladan yapılan ibadetleri karşılamak üzere çok sayıda terimin bulunması, bunların mezhepler bazında farklı bir şekilde tarif

  

  29

  

 


29
Önceki                  Sonraki