1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  yorumlanarak nakledilmesinin sebebi, kanaatimce, ravilerin bu konudaki dünya görüşleri ve kanaatleri olabilir. Puta tapıcılıkta, putlar, tanrının tasvirleri olarak düşünülüyordu. Bu nedenle Müslümanlar arasında her türlü tasvire karşı bir tutumun oluşmasını doğal bir şey olarak kabul edebiliriz. Resmin yasak olduğuna dair yaygın bir kanaat bulunmasına rağmen, bunun İslam’da yasaklandığını gösteren sarih bir delil bulunmuyordu. Ayrıca bazı insanlar, Medine’ye gelerek yaptıkları resimleri satıyor ve bazı kimseler de evlerini tasvirlerle süslüyorlardı. Bu gelişmelere mani olmak ve resmin yasak olduğuna dair umumi kanaati kanıtlamak gerekiyordu. İşte bu safhada Hz. Ayşe’nin hadisi bir kurtarıcı olarak görülmüş ve her ravi kendi inancını ve sahip olduğu dünya görüşünü bu hadisle yansıtmaya çalışmıştır. Burada görüldüğü gibi, değişik etkiler altında kalarak yapılan yorumların sübjektifliği, hayatta sık sık karşılaştığımız ilmi zaaflardan birini oluşturur.

  

  Diğer yanda meşhur muhaddislerin bütün sahih hadisleri kendi kitaplarına almamış olmalarını, onların tabi oldukları mezheplerin dünya görüşleri ile açıklamak gerekir. Müslim, İmam Buharı ile görüşmüş ve onun öğrencisidir. İkisi de yüz binlerce hadis arasından seçim yaparak kitaplarını telif etmişlerdir. Birinin sahih dediği hadisi öbürünün sahih bulmayarak kitabına almamasının arkasında, sadece yöntem farkı olduğunu söylemek tatmin edici görülemez. Açıklıkla ifade edilmiyorsa da bu muhaddislerin kendi mezhep görüşlerini yansıtan hadisleri kitaplarına aldıkları galip bir ihtimaldir.

  Tasvir hadisinde görüldüğü gibi, dinin yasakları söz konusu olduğunda, bir tek olaya dayalı bir yasağı genelleş-

  

  60

  

 


60
Önceki                  Sonraki