1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  İbni Kuteybe’nin eserinde yer alan hadislerin çoğu Kütüb-u Sitede yer almaktadır.(16) Günümüzde de bu tür çalışmalar yapılmakta ve bazı haberlerin Kur’an’a arz noktasından hareketle üretilmiş olabileceği söylenmektedir. Nitekim Prof. Dr. Süleyman Ateş, recm ile ilgili haberler ile gelecekten haber veren hadislerin, Kur’anı Kerim hükümleriyle uyuşmadığını ileri sürerek uydurma olabileceğine dikkat çekmektedir.(17) Onun gibi daha başkaları da vardır.

  Mütevatir hadislere örnek olarak üzerinde hiçbir ihtilaf bulunmayan namazın farzlarını ile rekatlarını gösterebiliriz. Peygamberimiz(as) namazların kaç rekat kılınacağını göstermiş ve o günden bu güne milyonlarca Müslüman tarafından Peygamberimizden görüldüğü şekilde uygulana gelmiştir. İhtilafsız bir şekilde süregelen bu uygulamaya mütevatir sünnet denir ki bu türden kat’i delilleri icma’ ile karıştırmamalıdır. Çünkü icma’ile sabit olan şeyi, Kitap ve Sünnete dayandırmak gibi bir anlayış mevcut değildir. Netice itibariyle Peygamberimizden rivayet edilen mütevatir sünnetle din tesis edilebileceğini, bir şeyin farz veya haram olabileceğini söyleyebiliyoruz.

  Mütevatir haberlerin yalnızca farz olan ibadetler için geçerli olduğu zannedilmemelidir. Peygamber Efendimizin, farz olan namaz ve oruçların dışında sevap kazanmak amacıyla fazladan namaz kılması, oruç tutması, kurban bayramında kurban kesmesi, bayram namazı kılması gibi dinî uygulamaları da ihtilafsız haberler olarak bizlere ulaşmıştır.

  

  16 İbni Kuteybe Te’vilü Muhtelif-il Hadis. Çeviren: Hayrı Kırbaşoğlu. Kayıhan Yayınları İstanbul-1989

  17 Süleyman Ateş. İslam’da Güncel Tartışmalar. Yeni Ufuklar Neşriyat. İstanbul-2002 52

 


52
Önceki                  Sonraki