1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  “Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur”(4/80) “Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve resûlüne karşı gelirse şüphesiz ki o

  apaçık bir şekilde sapmıştır.”(33/36) Cenab-ı Hakk bu beyanları ile hüküm ifade eden sünnetin bağlayıcı olduğunu ifade etmektedir.

  Peygamberimiz(as) yaşadığı dönemde, Kur’an-ı Kerim ayetlerini tefsir etmiş, namaz, zekat ve hac gibi mücmel olanlarını açıklamış, umuma şamil olanlarını gerektiğinde tahsis etmiş, ibadetlerimizi nasıl yerine getireceğimizi sözleri ve uygulamaları ile göstermiş, muamelatla ilgili kurallar ve bazı yasaklar vazetmiş, ahlakı yaşayışımız için sözleri ve davranışlarıyla örnekler sunmuş, savaşlarda komutanlık etmiş, çevresindeki topluluklarla sözleşmeler akdetmiş, yeme, içme ve giyinme, seyahat etme, oturup kalkma ve uyuma gibi dünyevi hayatın icaplarını yerine getirmiş, hatta hastaların tedavileri ve rüyaların tabirleri konularında da tavsiyelerde bulunmuştur. Sünnet, bunların hepsini kapsamakla beraber, Peygamberimiz bu yapılanların bir kısmını zamanın gereği, olayların özünden kaynaklanan sebeplere dayalı olarak yerine getirmiş ve bu alanların bir kısmında Ahzap Süresinin 36. ayetinde ifade edildiği şekilde hüküm tesis etmek gibi değişmez kurallar koymayı amaçlamamıştır.

  Peygamberimizin sağlığında Allah’ın Kitabı ile Peygamberimizin tatbikatı aynı değerde idi. Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim ayetlerini tahsis ettiğinde veya bunlara istisnalar getirdiğinde bunlar dinin değişmez hükümleri kabul edilirdi. Biz oruç tutmanın ve namaz kılmanın çocukları

  

  43

  

 


43
Önceki                  Sonraki