1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  bulunmamaktadır. Tefsir kitaplarında da doyurucu bir açık-lamaya rastlayamıyoruz.

  Zina edenlerin evlenmesi ile ilgili ayette açık değildir, tefsire ve tevile ihtiyacı olan bir ayettir. Tefsir kitaplarında bu

  konuda da tatmin edici bir açıklama bulamıyoruz. Bu iki ayet mevzuatta adeta görmemezlikten gelinmiştir.

  Muhtemeldir ki bu iki ayetin anlamı, Peygam-berimiz(as) zamanında biliniyor ve bu iki ayetin anlamı konusunda ashabın bir tereddüdü bulunmuyordu. Eğer bizim gibi onların da bir tereddüdü olsaydı, Peygamberimize sorar ve cevabını alırlardı. Kanaatimce atasözlerine benzer bir deyişi andıran bu iki ayetten birincisi, cezanın suç nispetinde olmasını; ikincisi ise zinanın kötü bir şey olduğunu, fuhşu meslek edinenlerle evlenmenin yanlış bir şey olacağını ifade etmektedir. Kur’anı Kerimin bu tarz bir anlatımına başka örnekler de bulunabilir.

  

  B-SÜNNET

  

  Sünnet kavramı burada şer’i delillerden biri olarak ele alınacaktır. Sünnet nedir? Sünnet: Peygamberimiz(as)in sözleri ile hayatından alınan örneklere denmektedir. İslami terimlerle söyleyince kavli, fiili ve takriri sünnet. Sünnetin dinde delil olarak alınacağında hiç şüphe yoktur. Ayrıca sünnetin dinde delil olarak alınacağını gerek Peygam-berimizin kendisi ve gerekse Kur’an-ı Kerim bizlere haber vermiştir. Peygamberimiz veda haccında bütün hacılara hitap ederek şöyle söylemiştir: “Size iki şey bırakıyorum, bunlara tutunduğunuz müddetçe delalete düşmezsiniz; bunlar Allah’ın Kitabı ve benim sünnetimdir.” Allah da Kur’an-ı Keriminde bu konu ile ilgiliolarak şöyle buyurmaktadır:

  

  42

  

 


42
Önceki                  Sonraki