1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  mensupları, Ebu Hanife’ye değil, öğrencilerinin görüşlerine tabi olurlar ve Hanefi mezhebi diğer mezheplerle bu konuda birleşir.(2)

  Bu konunun dile getirildiği konuşma, aşağıdaki temenni ile noktalanınca, meseleyi daha da ilgi çekici hale getirir.

  Denir ki: Allah, İmam Ebu Yusuf ile İmam Muham-met’ten razı olsun; eğer onların hocalarına muhalefet eden

  fetvaları olmasaydı , biz, sonsuza kadar Ebu Hanife’nin fetvasına tabi olacak, abdest sularının üzerimize sıçramasından korunmak için türlü eziyetler ve sıkıntılara katlanacaktık. Gerçekte Ebu Yusuf ile İmam Muhammet, fetvaları sayesinde bizlere büyük bir kolaylık sağlamış oldular. (Örnek:1)

  Fıkıh alanında yapılacak basit tetkikler bile, mezhepler ve gerekse bir mezhebin kendi imamları arasında yukarıdaki gibi sayısız ihtilaflı meselelerin olduğunu gösterecektir. Hiç bir dinî temele dayandırılmadan akılla veya istihsan yoluyla ortaya konan böyle bir çözümün, bağlayıcı kabul edilmesi ve yüzlerce yıl sonra bile dinimizin emri gibi algılanması oldukça düşündürücüdür.

  Yukarıdaki örnek ve onun benzeri meseleler, bizi mezheplerin tutumları, çıkarım metotları , vardıkları sonuç-ların değerleri üzerine düşünmeye sevk etmiş ve zihnimizin bu konu üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştur.

  Yukarıdaki örnekte geçen “ma-i müstamel’in” temiz mi yoksa pis mi olduğu konusunda hoca ile talebe arasında

  

  

  2 İbrahim Halebi’nin yazdığı ve Hasan Ege’nin tercüme ettiği Haleb-i Sağır: Sayfa:99 Ayrıca başka kaynaklarda da bu hoca talebe ihtilafı anlatılmaktadır 7

 


7
Önceki                  Sonraki