1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  bu hukuk sistemine yine de İslam hukuku denmeye devam edilecektir. Tıpkı anayasaya aykırı olmayan hukuk sistemine anayasal hukuk sistemi dememiz gibi.

  Bu yöntem, hakkında nass bulunmayan genel konulara tatbik edilebileceği gibi fer’i meselelere de tatbik edilebilir. Ayrıca daha iyiyi temin için düşünceye geniş birhareket imkanı sağlayacaktır. Şimdi de bir örnekle bu yöntemin nasıl tatbik edileceğini göstermeye çalışalım. Aşağıda örnek bu konuda uygun bir fikir verebilir.

  Kur’an-ı Kerim yanlışlıkla adam öldürmede diyet ödenmesini emretmekte,(52) Peygamberimiz(as) de bazı yaralamalarda ödenecek diyetin miktarını ve tam diyete oranını belirtmektedir.(53) Resulüllüh’ın talimatına göre, bir kimse, bir adamın elinin veya ayağının kesilmesine sebep olursa ona tam diyetin yarısı kadar bir ödemede bulunması gerekir. Bu dinden olan bir hükümdür. Diyetin, devenin değeri kadar altın veya gümüş gibi para cinsinden bir şeyle ödenmesi ise kıyas yoluyla varılan dine uygun bir hüküm olmaktadır. Hadiste ismi geçmeyen dudak, kaş, kiprik, diş gibi organların diyetleri ile her türlü zarar ve ziyanlarda bir tazminat ödenmesine hükmetmek de yine dine uygun bir hukuk kaidesi olarak düşünülebilir. Hadiste geçmeyen yaralamaların diyetlerini belirleme, diyetin kadınlara ve zimmîlere ne ölçülerde ödeneceğine karar verme, ödemeyi

  

  

  52 “Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse ailesine diyet ödemesi gerekir.” 4/92

  53 “Adam öldürmede yüz deve,.... bir göz, bir el ve bir ayak için ellişer deve, el ve ayaklardaki her parmak için on deve..... diyet vardır” İmam Malik, Muvatta: Diyetler bölümü. 142

 


142
Önceki                  Sonraki