1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  aykırı bir hüküm tesis etmesi ve bunun bizi sonsuza kadar bağlamasını istemesi bilinen dinî anlayışa aykırıdır.

  İmdi ilk halifelerin beşeri münasebetler konusunda sünnete muhalif olarak yaptıkları tasarruflar ve koydukları kurallar, hakkında sünnet bulunmayan konularda yapılan hukuki düzenlemeler gibi, dinden olmayan hükümlerdir. Bu tasarrufları tetkik etmek suretiyle dinden olan ve olmayan konusunda ilave fikirler edinebiliriz.

  

  C-İSTİHSAN, MASLAHAT, SEDD-İ ZERAİ GİBİ RE’YE DAYALI OLARAK VERİLEN FETVALARA DİNİN HÜKÜMLERİ DENEBİLİR Mİ?

  

  Nassın illetine benzerlikten hareketle yapılan çıkarımların veya aklın yorumlarına dayanan her türlü fetvanın; hele hakkında hiçbir nass bulunmayan konular da istihsan yöntemiyle üretilen çözümlerin, dinden sayılması ve bunlara dokunulmazlık atfedilmesi ne derece doğru olur?

  On binlerce hüküm içeren beşeri münasebetlerle ilgili mevzuatın, ancak 150 kadar ayetle, 600 kadar hadise dayandırılarak oluşturulduğunu hesaba katarsak, beşeri münasebetlerle ilgili alanın, çıkarımlar yoluyla ne ölçüde genişletildiği görülecektir. Fıkhın kapsamına, mezhepler arasındaki ihtilafları da dahil ederek diyebiliriz ki, bu binlerce meseleye dinden olan şeyler dememiz için daha dikkatli olmalıyız. Üstelik meseleler, Sahabeler asrıyla da sınırlıdeğildir. İnsanlar arası ilişkiler ve toplum sorunları giderek yoğunlaşmakta ve buna paralel olarak da yeni

  12

  

 


122
Önceki                  Sonraki