1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  dinden olmakla, dokunulmaz, tartışılmaz ve değişmez bir karaktere sahiptirler.

  

  3-FIKHIN DİNDEN OLMAYAN KONULARI ÜZERİNE

  Fıkıhta ve İslam hukukunda öyle konular ve hükümler mevcuttur ki, biz onların dinden sayılıp sayılmayacağı konusunda tereddüt içindeyiz. Fıkıh kitaplarında yer alıp da dini karakterli hükümlerden olmadığına kanaat getirdiğimiz mevzuları tartışmakla işe başlamak istiyoruz.

  A)Peygamberimizin hayatında dini olmayan örnekler vardır. Bu örneklere dayalı olarak oluşturulan hükümler dinden sayılmamalıdır.

  B)Kur’an-ı Kerimde ulu’l emre bir yetki tanınmıştır. Ulu’l emrin kural koyuculuk anlamındaki yetkileri dini olmayan bir alana ait olmalıdır.

  C)Dine uygunluk anlayışı ile değil de dine aykırı olmamak anlayışı ile yapılan çıkarımlar ve düzenlemeler. Bir bakıma re’ye ve ihtihsana dayalı fetvalar da bu kategoride düşünülmelidir.

  Fıkhın konularının bu üç noktadan incelenmesi ilegörülecektir ki, Fıkıhta dinden olan şeylerin yekünü, mezhep imamlarının çizdiğinden daha sınırlıdır.

  

  A-PEYGAMBERİMİZİN HAYATINDA DİNİ OLMAYAN ÖRNEKLER VARDIR.

  Kur’an-ı Kerimde bize emir buyurulan farzlar, getirilen yasaklar ve haramlar, günah sayılan ve tavsiye

  111

  

 


111
Önceki                  Sonraki