1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  belirleyebiliriz. Kur’an-ı Kerimi bütünüyle okuduğumuzda onda nelerin bulunduğunu ve nelerin bulunmadığını açıkça görüp öğrenebiliyoruz. Şüphesiz ki Kur’an-ı Kerim bir din kitabıdır ve din konusunda bizlere her şeyi açıklayan bir rehberdir. Allahın Kur’nı Kerimde “Dininizi kemale erdirdim”(36) demesiyle neyi kasdetmiş olabilir? Din olarak insanlara söylemek istediğim şeylerin hepsini söyledim. İşte dininiz budur demek değil mi? Din olarak hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı apaçık bir şekilde ortadadır. Bizim ‘her şey için bir açıklama’ sözünden anladığımız budur. Kur’an-ı Kerim beşeri münasebetlerin bütün kanunlarını içermediği gibi tabiat olaylarının kanunlarını da içermemektedir. Ama din olarak söylenmesi gereken şeylerin hepsini de söylemektedir.

   c) “Peygamberimize itaat eden Allah’a itaat etmiş olur”3/32, 4/80 “Allah ve resulü bir şeye hükmettikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır” (33/36) “O kendi arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir” (53/3-4) gibi Ayetlere dayanarak Peygamberimizin bütün sünnetinin dinden olduğu iddia edilmektedir.

   Peygamberimizin sünnetinden hangilerinin dinden olduğu yukarıda gösterilmiştir. Bunlar da iman ve ibadet ile Kur’an-ı Kerimin tefsiri mahiyetindeki sözleri ve uygula-

  

  36 5/3 “... Bu gün dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâmı seçtim...” Bu ayetin son hukum ayeti olduğu kabul edilmektedir. 98

 


98
Önceki                  Sonraki