1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  arkadaşlarıyla istişare ederek Fey’ zenginler arasında dolaşan bir servet olmamalı görüşünden hareketle, Irak toprağının savaşa katılanlar arasında taksim edilmesini uygun görmedi ve bunu bütün Müslümanların istifadesine sundu. Buradaki toprak sahiplerine haraç ve cizye vergisi koydu. Verginin miktarlarını da toprağın verimine ve ürünün cinsine göre belirledi(46)

  e)Diyet miktarı, Peygamberimiz(as) zamanında deve, inek, elbise gibi mal ve eşya ile ödeniyordu.Hz. Ömer ve Hz. Osman diyetin istenirse bunların değeri olan dinar veya dirhemle ödenebileceğine hükmetti.

  Ayrıca ilk halifeler kendi içtihatlarıyla da bir çok yeni hüküm tesis ettiler:

  a)Hz. Ömer sulh ile alınan düşman topraklarının aha-lisine bazı mükellefiyetler koydu. Bu tür anlaşma şartlarını arkadaşlarıyla istişare ederek ve kendi içtihadı ile belirledi.

  b)Ondalık vergileri vazeden Hz. Ömerdir. Pazara intikal eden Müslümanların ticari mallarından 1/40, ehli kitaptan 1/20, harbiden 1/10 vergi alınması kuralını Hz. Ömer koydu.

  c) Kasten öldürmede kadınla erkek arasında kısas yapılmaz, diyet ödenir; diyen Hz Ali, kadının diyetinin erkeğin yarısı olduğuna hükmetti. Çünkü kısas ayeti, kadınla erkek arasındaki kısasın nasıl olacağına bir açıklık getirmiyordu. Hz.Ali bunu kendi içtihadıyla bir esasa bağladı.

  

  46 Son üç örnek, Kadı Ebu Yusuf’un Kitab’l Haraç adlı eserinden alınmıştır. 120

 


120
Önceki                  Sonraki