1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  oruç tutmuş ve hacca gitmiştir. İşte sevap umarak gönüllü ve fazlalıktan yaptığımız bu tür ibadetlere sünnet, tatavvu’, nafile, müstahab gibi adlar verilmişse de bunlardan biri üzerinde karar kılınamamıştır. Hanefi alimleri ve tahminime göre Türkçe konuşanlar bu tür ibadetler için genellikle sünnet tabirini daha uygun bulmuşlar ve bunu kendilerine göre tarif etmişlerdir. Başka mezheplere mensup alimlerin de kendilerine göre tarifleri bulunmaktadır.

  

  Hanefi fıkıh alimleri sünneti ikiye ayırmışlardır: Sünnet-i Müekkede ve Sünnet-i Gayrı Müekkede. Sünnet-i Müekkede kavramı, Peygamber Efendimizin çoğunlukla devam ettiği ve çok az terk ettiği ibadetler, Sünnet-i Gayrı-ı Müekkede ise Peygamberimizin ibadet maksadıyla ile bazen yaptığı uygulamalar olarak tarif edilmiştir.(9 )

  Sünnetleri yerine getirenler sevap kazanır. Sünnet denilen ibadetlerin terkinde günah yoktur.

  Dikkat edilirse bu tarifte aşağıdaki hususların öne çıktığını görmekteyiz:

  a)Buradaki Sünnet terimi ibadetle ilgili bir terimdir.

  b)İkinci olarak bu ibadetlerin bir örneği Peygam-berimizde bulunmaktadır.

  c)Üçüncü olarak bu ibadetlere Peygamberimizin az veya çok devam etmesidir. Peygamberimizin farz olan Ramazan orucu dışında çokça oruç tutması gibi.

  Buradaki sünnet teriminin ibadetle ilgili olması ve bu ibadetin Peygamberimiz(as)in hayatında örneğinin bulunması, yukarıdaki tarifin temelini oluşturur.

  

  9  Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük İslam İlmihali 25

 


25
Önceki                  Sonraki