1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  edilmeleri ve sünnet ibadetleri delillendirme usulleri, sünnet terimi üzerinde yoğunlaşan başlıca sorunları oluşturur. Sünnet teriminin çok anlamlılığı ve belirsizliğinin giderilmesi üzerine çalışılmalar yapılmalıdır. Belki de bu alanda yeni terimlere ihtiyaç duyulacaktır.

  

   Sünnet denilen ibadetlerin delili zannî midir?

   Sünnet denilen ibadetlerin sadece zannî delillere dayandığı sanılmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz(as)in nafile oruç tuttuğu, nafile namaz kıldığı, sadaka verdiği, bayram namazı kıldığı, mütevatir haberlerle sabittir. Bunların Peygamberimizin uygulamalarından olduğu, süregelen tatbikatla da şüphe götürmez bir şekilde mezhep imamlarına intikal etmiştir.

  

   D-MEKRUH TERİMİ ÜZERİNE

  

  Mekruh kavramı da anlamı oldukça belirsiz dinî terimlerden biridir. Bu belirsizlik bu kategoriye giren yasakların temellendirilmesinde ve hatta mekruh teriminin bazen dinî olmayan yasaklar için de kullanılmış olmasında yatmaktadır. Hanefi din bilginleri, haram kapsamında görmedikleri yasakları ikiye ayırmışlardır: Tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh. Hanefi fıkıh alimleri zannî bir delile dayanan yasaklara tahrimen mekruh derken haramların alanını daraltmakta ve mekruhların alanını genişletmektedir.

  

  Kütüb-u Sittedeki hadisleri bir araya toplayan alimlerin eserlerine baktığımızda ( 7300 hadisin yer aldığı Kütübu Sitte Muhtasarını örnek verebiliriz) haram kelimesi 169 haberde yer alırken mekruh kelimesi ise sadece 27

  

  30

  

 


30
Önceki                  Sonraki