1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  Öldürme fiili hariç, kısas yapılmasını isteyen mağdurları ikna ederek, diş kırılma ve kol kesilme gibi kısas taleplerini diyete çevirmiştir. Hadis kaynaklarında Peygamberimizin öldürme fiili hariç kendisine ulaşan şikayetler konusunda eli kesilenin elini kesmek, dişi kırılanın dişini kırmak, kulağı koparılanın kulağını koparmak gibi bir kısas tatbik ettiğine dair hiç bir habere rastlanılmamıştır. Yukarıda söylendiği gibi mağdurlara diyet teklif ederek ve hatta daha fazlasını vererek bunları kısas istemekten vazgeçirmiştir. O halde kısası diyete tebdil hususunda yapılacak hukuki düzenlemeler geçici olmak şartıyla Peygamberimizin tavrına ve Allah’ın beyanına ve rızasına uygun düşebilir. Ayrıca Cenab-ı Hakk, kısasın yanında diyeti koymak suretiyle kan akıtmayı azaltmak istemiş olmalıdır.

  4- Zekatla ilgili ayeti ve Peygamberimizin Sünnetini incelediğimizde, zekatın devlet tarafından toplanması ve harcanması gerektiğini görüyoruz. Zekat bu şekliyle muamelatla ilgili bir konudur. Yani içtihada açık bir konu. İslam’ın şartlarından olan zekat, iyi analiz edilir, amaçlarıyla iyi kavranırsa, zekata tabi zenginliklerin ve harcama kalemlerinin kapsamını genişletmek mümkün olabilir. Zekat toplamak devlet görevi olmaktan çıkarılıp, insanların ferdi iradelerine bırakılınca zekattan nasibini alması gereken sekiz guruptan çok azı, zekattan istifade edebilmiştir. Burada yapılması gereken şey amaçların sınırlandırılması değil, geliştirilmesi olmalıydı. Çünkü Ayet-i Kerime o zamanın ihtiyaçlarını dile getirmişti.

  Bu dört maddede verilen örneklerden anlaşılacağı gibi, burada nasların yorumundan hareketle bir takım farklı

  ..

  147

  

 


147
Önceki                  Sonraki