1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  sebebiyle dinden olacağı ve bir kutsallık kazanacağı ileri sürülmektedir. Oysa bu anlamdaki Ayet-i Kerimelerin öncesi ve sonrasına bakıldığında bu beyanların hukuk alanındaki kanunları içermediği, kainatın nizamı ile ilgili Allah’ın kuvvet ve kudretini ifade ettiği görülecektir.(34) Örneğin En’am Sûresinin 57. ayetinin anlamı şöyledir: “De ki: “Şüphesiz ben, Rabbimden(gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah’a aittir. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır.”

  b) “Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” 6/38 veya “...sana bu Kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik”16/89 Ayet-i Kerimelerini dayanarak yapan bazı İslam bilginleri: “Hayatta zuhur edebilecek bütün hadiseleri, Allah’ın ve Peygamberinin kendi kanunlarında evvelden tayin ve halletmemiş olmaları düşünülemez”(35) şeklinde yorumlayarak, Kur’an-ı Kerimin bütün ilimleri kapsadığını, iman ve ibadetlere ek olarak bütün beşeri münasebetlerin kanunlarını da açıkladığını iddia ediyorlar.

   Öncelikle birinci ayette geçen ‘Kitap’ sözüyle Kur’an-ı Kerim değil de Lehv-i Mahfuz kast edildiği ortadadır. Müfessirler bu konuda icma’ etmiş ve her şeyin açıklandığı yerin Lehv-i Mahfuz olduğunu söylemişlerdir. İkinci ayette yer alan ‘her şey için bir açıklama’ sözlerine gelince, biz bu sözün kapsamını ancak Kur’an-ı Kerimi inceleyerek

  

  34 İlgili Ayet-i Kerimeler: 6/57, 12/40, 12/67, 28/70, 28/88,40/12

  35 İslam Ansiklopedisi şeriat maddesi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 1940-1988 97

 


97
Önceki                  Sonraki