1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  Yasama yetkisi konusunda başka bir imkan da şura kavramıdır. İslam dünyasındaki yeni arayışlar, şura diye bir müessesenin varlığını gündeme getirdi ise de gerçekte bu bir danışma meclisi niteliğinde mütalaa edilmiştir. Çünkü “Müminlerin işleri aralarında şura iledir”42/38 Ayet-i Kerimesi dar anlamında müminlerin birbirlerine danışarak iş yaptıklarını ifade etmekten daha fazla bir şey içermemekte, daha çok günümüzün bakanlar kurulu çalışmalarını andıran bir mahiyet taşımaktadır. Dolayısıyla yürütme görevi ile ilgili bir esastır. Oysa yukarıda zikredilen adil ve uzman kişilerden kurulu heyeti, hükümet etmekten bağımsız, kural koyan bir kurul olarak düşünebiliriz.

   Şura’nın yasama konusunda yetkili olmasına karşı çıkışın temelinde, yasa ile dinî hükmün aynı anlama gelmiş olması yatmaktadır. Oysa dinle ilgili kurallar koyma gibi bir iddiası olmayan bir meclisin yukarıda çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi, karşı çıkılacak bir yönü bulunmamalıdır.

  Ayrıca “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” 3/104 Ayet-i Kerimesi, söz sahibi bir topluluğa, belki de yetkili bir organın gerekliliğine işaret etmektedir.

  Eskilerin içtihat yapabilmek için belirledikleri şartların ağırlığı neredeyse kişilerin tek başlarına içtihat yapabilmesini imkansız hale getirmiştir. İçtihat yapmaktan maksat neticede insanların yararına ve iyiliğine olan bir takım kuralların konulmasıdır. Bu kuralları koymayı dinin her alanında bilgi sahibi olup, ilimde bağımsız olan kişilere

  

  156

  

 


156
Önceki                  Sonraki