1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  6- İslam dünyasında gelişen hukuk sistemi ki buna İslam hukuku da diyoruz, Kur’anı Kerimden bir takım esaslar alarak ve İslam dininin manevi şemsiyesi altında gelişerek evrensel bir nitelik kazanmıştır. İnsana değer verir, hür iradeyi ve şahsi sorumluluğu kabul eder, cezada şahsilik ve kanunilik ilkelerini yerleştirir, yargılamanın açık olmasını temin eder, hayatın gizliliğini ve kamu düzenini korur.(156) İslam Hukuku bu özelliğiyle çağdaş eğilimlerle hiçbir şekilde ters düşmemiş, hatta temel hakların gelişmesi ve ifade edilmesine zemin hazırlamıştır. Adalet arayan insanlık, İslam hukukunun temel ilkelerinden ve birikiminden yararlanmaya devam edecektir.

   Eğer İslam hukuku, yeni bir dünya düzeni için bize rehberlik etmeye devam edecekse, İslam dünyasında yeni bir hukuk anlayışına ve hukuk alanında yeni bir dünya görüşüne ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bizim üzerinde durduğumuz ve vurgulamaya çalıştığımız yeni tutum, eski usul içtihat kapısının açılması, eski yöntemlerin kullanılarak eskiden olduğu gibi tepeden tırnağa dini karakterli bir hukuk oluşturmak değildir. Önümüzde yepyeni sorunları olan ve değişime açık bir toplum bulunmaktadır. Yeni hukuk anlayışı, böyle bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olmalı, diğer yanda insanları günah işlemek gibi bir durumdan sakındırmalı ve dinsiz olmamalıdır.

  

  SON

  

  

  156 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İslam Maddesinde Hukuk. 163

 


163
Önceki                  Sonraki