1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

   ve yasaklara uymamızı emreder.Bütün bunlar, Kur’an-ı Kerimde yer aldığı ve vahye istinat ettiği için tartışmasız dinden olan konulardır.

  Gaybın bilgisi Allah’ın yanındadır. Onu bizim akılla bilmemiz mümkün değildir. Peygamberimiz de ancak Allah’ın bildirmesi ile gaybı bilebilir. Nitekim Allah neye inanacağımızı ve ona nasıl kulluk ve ibadet edeceğimizi bize bildirmiş ve Peygamberimiz de uygulamaları ve sözleriyle ibadetlerimizi nasıl yerine getireceğimizi bizlere göstermiş, ayrıca Kur’an-ı Kerim ayetlerini tefsir ve tahsis etmiş, mücmelini açıklamıştır. Peygamberimizin ancak vahiy, ilham, hikmet gibi peygamberlik yetileriyle bilebileceği bu hususların da dinden olduğunda hiç kimsenin şüphesi bulunmamaktadır. Dinle ilgili hükümlerin doğrulanabilmesi için Kitap ve Sünnete müracaat etmekten başka herhangi bir yol da yoktur.

  Peygamberimizin dünyevi meseleler konusunda içtihat yollu tasarruflarına gelince, bu konu ilerde ele alınacaktır.

   Dinden olan şeyin aşağıdaki özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz:

  a)Din ya vahiy kaynaklıdır veya Peygamberimizin dinden olan sünnetlerinde olduğu gibi ilham, hikmet gibi yetilerle bilinebilecek şeylerdendir. Bunların neler oldukları yukarıdaki paragrafta özet olarak gösterilmiştir.

  b)Vahye dayalı olan Kur’an-ı Kerim hükümleri ile dinden olan ve peygamberlik yetisiyle bilinebilecek Sünnetin bir kutsallığı ve dokunulmazlığı vardır. Bunlara her şart altında saygı duyulur; ayet ve hadisleri yorumlamada kişisel ve gelişigüzel yaklaşımlardan kaçınılır.

  c)Dinden olan sonsuza kadar bizi bağlar; dinden olan

  

  94

  

 


94
Önceki                  Sonraki