1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Hane: 30, Mücerred: 2, Bive: 4, Baştina: 14, Asiyab,bab: 4, Müslüman-ı nev: 20, Müsellem hane: 10, Hasıl: 4500

  YEKÜN: (Timar erbabı gelirleri toplamı)

  Nefs:1, Kura:21, Nefer: 4563, Hane: 3927= 310 Müslüman:+ 3617 Kebran, Mücerredan: 195= 42 Müslüman + 153 Kebran, Bive:441= 4 Müslüman + 437 Kebran, Asiyab, bab: 150, Hasıl: 306 500

  

   TİMARHA-İ CEMAATI MUSTAHFAZAN-I KALE-İ RİZE, DER KAZA-İ MEZKÜR (Rize kalesi muhafızlarının timarı)

  

   Hisse.(50) Muzera, An timar-i vakf-ı ez Kale-i Rize: (Muzera karyesinin nerede olabileceği konusunda mirlüva hassi bölümü 5. karyede bilgi verilmişti.)

   Hane: 12, Mücerred: 3, Bive: 15, Baştina: 17, Asiyab,bab: 4, Müslüman-ı nev: 17, Hasıl: 8 370                 An Mülk Manolgodari Havaro

   Hisse-i Dizdar(51): 5 400, Hisse-i Müstahfezat: 2 970

   Hisse. An Karye-i Maryeva: ( Çayeli Şairler karyesi)

   Hane: 3, Mücerred: 1, Bive: 1, Baştina: 3, Müslüman-ı nev: Hane: 7, Mücerred: 1, Hasıl: 700

   Hisse. An Karye-i Hancı: ( Derepazarı Sandıktaş Köyü)

   Hane: 38, Mücerred: 1, Bive: 5, Baştina: 15, Müslüman-ı nev: 15, Asiyab,bab: 2, Hasıl: 3200

  

  50 Hısse tabiri O karyede başkalarınında timarı olduğunu ve bu karyenin bundan başka yerlerde de isminin geçtiğini gösterir. Demek ki bir karyenin geliri birden çok kimseye tahsis edilebiliyor.

  51 Dizdar: Kale komutanı. Müstehfezat: kale muhafızları

 


96
Önceki                  Sonraki