1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  Hane: 54, Mücerred: 5, Müslüman-ı nev: 6, Müsellem-ı kadim: 4, Hasıl: 5 000

  Bağat-ı maa eşcar: Aslında bir saburi Kalyoros Filağrik nam kafirin imiş ve bir saburi Yorgi Yoksil nam kafirin imiş ve bir saburi Yorgi Hare nam kafirin imiş ve bir saburi Mihal Arkot nam kafirin imiş, fevt olup kimesneleri kalmadığı sebebden padişah emri ile timar oldi. (54)

  20-An Karye-i Ciğam: ( Günümüzde Ziğam veya Sğam da denilen Ardeşen’in Aşağı ve Yukarı Durak köyleri)

   Hane: 48, Mücerred: 7, Bive: 5, Baştina: 3, Müslüman-ı nev: 7, Müsellem: Hane: 11, Bive: 1, Hasıl: 6.000

   21- An Karye-i Zuha: ( Bilinmiyor)

   Hane: 25, Bive: 2, Baştina; 24 Müslüman-ı nev: 15, Müsellem: 3, Mücerred: 1, Hasıl: 3 000

   22-An Karye-i Çarcivat: ( Günümüzde Cacivat olarak telafuz edilen Pazar’ın Akmescit köyü olabilir.)

   Hane: 9, Mücerred: 9, Bive: 6, Baştina: 16, Müslüman-ı nev: 12, Müsellem-i kadim: Hane: 4, Mücerred:1, Bive: 1, Hasıl:6 000

   Bağat: Aslında Şemsettin Oğlunun mülkü imiş, Umur bey Rumeline sürmüş, ol sebebten padışah emriyle timar oldu.

   23- ( Tahmini okunuşla )An Karye-i Nefsi Silağrivat: (Bilinmiyor) Hane: 26, Mücerred: 10, Bive: 7

  

  

  54 Bağat-ı maa eşcar: Ağaçlı üzüm bağlığı demek, Sabur: Büyükçe bir şıra ölçeğidir. Buradaki bağlığın şırası yukarıda isimleri geçen kimseler arasında taksim ediliyordu. Sahipleri ölünce padışah tarafından timar yapılmıştır.

 


109
Önceki                  Sonraki