1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

   Dikkat edilirse belgede ismi geçen bazı karyelerin yerleri konusunda tereddütlü ifadeler kullanılmıştır. Bunun sebeplerinden biri bu karye isimlerinin zamanla unutulmuş olmalarıdır.

  1875 tarihli karye isimleri ile 1913 tarihli bütün köy ve mahalle isimleri elimizin altındadır. Fakat bu tarihlerden daha önce kullanılmış ve unutulmuş isimler sorun oluşturmaktadır. İnsanların hafızasına istinat ettiğiniz zaman yanılmış olma ihtimali yükselir. Karye isimlerinin bazen hızlı bir şekilde unutulduğunu, çalışmalarım sırasında karşılaştığım bir olayı anlatarak örneklemek istiyorum. Eski kaynakların bildirdiğine göre, Çaykent müderrisler mahallesinin eski ismi İveroz idi. Köyün eski ismini köylülere sorduğumda hatırlayamadılar. Tuhafıma gitti. 90 yılda köyün eski ismi unutulmuştu. Sizin köyün eski ismi

  İveroz’du diye hatırlatınca da, bu isimde bir değirmenleri

  olduğunu söylediler. O halde zamanla unutulmuş bazı karye isimleri bu örnekte olduğu gibi, küçük bir yerleşim yeri veya bir ırmak veya bir tepede yaşamakta olabilir. Bu nedenle sorunun çözümü için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Diğer yanda kasaba haline gelmiş veya şehirleşmiş karyelerde eski isimler daha çabuk unutulur olmuştur.

   Yerlerini tam bir isabetle tespit edemediğimiz Karye isimleri şunlardır: Müzare, Muzera, Cigariş, Cigara, Livros, Menehoret, Lefkotiye, Kesanüs, Muskavit,

   Bu belgede İkizdere ilçemizden hiç bahsetmedik. 1530 tarihinde İkizdere’nin durumu nasıldı? 1520 ve 1554 tarihli Tapu Tahrir defterlerini inceleyen Prof. Dr Tayyib Gökbilgin İksenit, Mahor ve Ciro karyelerinin- ki bunlar sırasıyla Diktaş, Tozköy, Yerelma köyleridir- Of’a tabi idiler, O halde, İkizdere ırmağının batı yakasında yer alan

  

 


101
Önceki                  Sonraki