1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  eğitiyor ve taburlar halinde savaş alanlarına gönderiyordu. 27. Livanın bir taburu da Mapavri nahiyesinde konuşlandırılmıştı. Yemen isyanının bastırılması için gönderilen kuvvetler içinde yer alan Rize Redif Taburu da(26) 27. Liva bünyesinde toplanıp eğitilen Rizelilerden oluşuyordu. Bu taburun askerlerinden çok azı geri dönebilmiştir. Bu komutanlığın Rize’ye taşınmasından sonra, burada bir askeri kışla, askeri depolar ve cephanelikler inşa edildi ve kasabada imar faaliyetlerinde bir canlılık gözlendi.

   1876-1877 Osmanlı-Rus savaşlarından sonra imparatorluk uzun süre bir savaş yaşamadı. Enerjisini, iç bünyesini geliştirmeye, imar ve kalkınmaya tahsis edebildi. Yönetimde yenilikler ve yeni gelişmeler oldu.Bunların bir kısmı taşra yönetimlerine de yansıdı. 20. yüzyıla ayak bastığımızda, Lazistan Sancağı gerek merkez ve gerekse kaza ve nahiyeler bazında daha gelişmiş bir örgütlenmeye sahip bulunuyordu. Durumu daha iyi görebilmek için Merkezi Rize olan Lazistan Sancağının idari yapısını ve örgütlenmesini daha yakından görmeye çalışalım.

  

   c)1901 Tarihinde Sancak Merkezi, Kazalar ve Nahiyelerdeki İdari Yapılanma:

   Sancak Merkezi Olan Rize’nin İdari Yapısı:

   O zamanki Lazistan Sancağı merkezi, Mutasarrıf Ahmet Cevdet Paşa yönetiminde: Naiblik, Muhasebe Müdürlüğü, Tahrirat Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Müftülük, Defter-i Hakanı Dairesi, Orman İdaresi, Ziraat Bankası, Zabita Dairesi, Polis Dairesi, Hapishane İdaresi, Telgraf ve Posta İdaresi, Rüsumat Dairesi, Duyun-u

  

  26 Yrd. Doç. Dr. Cengiz Çakaloğlu. !905 Yemen İsyanı Rize Redif Taburu. 1. Rize Sempozyumu bildirisi.

 


47
Önceki                  Sonraki